• Telefon: 602 741 265
  • Email: valsa@rekopol.cz
  • Pracovní doba: Pondělí - Pátek 08:00-16:30

Poradentsví v oboru

  • Home
  • /
  • Poradentsví v oboru

Kompletní stavební příprava, statika, technické zprávy 

 Proč je nutné mít na rekonstrukci bytu či bytového jádra projektovou dokumentaci? Důvody jsou v podstatě dva a oba jsou nezanedbatelné.

  1) Projektová dokumentace slouží stavebnímu úřadu jako podklad pro rozhodnutí,zda rozsah Vámi zvažované rekonstrukce podléhá pouze ohlašovací povinnosti nebo zda se na rekonstrukci nevztahuje nutnost vyřízení stavebního povolení.dále kontroluje, aby byla rekonstrukce plánovaná v souladu s příslušnými  normami a vyhláškami.

  2 )  Projektová dokumentace je naprosto nezbytným dokladem pro Vás jako investora a to z toho důvodu, že by z ní měla být naprosto jasně patrná navrhovaná dispozice čímž se stává i přesným podkladem pro stanovení rozsahu prací. Jednotlivé výkresy projektové dokumentace by měly posléze být přílohou smlouvy o dílo a podkladem pro samotnou realizaci.

  

Vzhledem k právním úpravám, které nastaly účinností Zákona č. 183/2006 Sb, „Stavební zákon“, byly některé postupy při opravách a rekonstrukcích zmírněny a upraveny. Při většině běžných rekonstrukcí není nutné předkládat projektovou ani jinou dokumentaci a postačí technická zpráva a statický posudek, který ovšem musí být při každé realizaci, resp. rekonstrukci. Stavební firma, či stavební dozor Vám jistě vždy poradí, jaký rozsah dokumentace je nutno si opatřit, resp. ji pro Vás sám připraví.

 Stavební dozor  

     

    Jako majitel bytu,máte většinou velmi přesnou představu jak má nový byt,dům nebo výměna bytového jádra vypadat. Rádi Vám pomůžeme s vyřízením stavebního povolení,výběrem materiálu a jeho nákupem,stavebním dozorem nad stavbou v případě,že stavíte svépomoci.

V sekci „Koupelny na klíč“  uvádíme některé důležité informace objasňující problematiku rekonstrukcí, ale jedna důležitá rada: Vždy si ověřte, zda daný řemeslník, či provádějící firma má oprávnění takovéto práce provádět ! Spousta řemeslníků provádí práce, na které nemá ani příslušné oprávnění, ani řádně proškolení. V takovém případě se vám vyplatí požádat pověřeného stavebního technika o provádění stavebního dozoru. Tato investice se vám jistě vyplatí a vrátí v podobě hladkého průběhu stavby a zaručené kvalitě.